ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το γραφείο Παράσχης Νίκος & Συνεργάτες ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες οικονομικές υπηρεσίες καθώς και συμβουλές ανάπτυξης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου διευρύνονται πέρα από λογιστικές και φοροτεχνικές, σε υπηρεσίες οικονομικών και επενδυτικών συμβουλών καθώς και διαχείριση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων.

Προσπαθώντας πάντα να συμβαδίσουμε με τις σύγχρονες προκλήσεις του ‘επιχειρήν’ επενδύουμε στη συνεχή βελτίωση του γνωστικού μας επιπέδου διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Επιδοτούμενα προγράμματα

Παρέχουμε τη διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων από το στάδιο της αρχικής υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι την τελική εκταμίευση της επιδότησης διαθέτοντας μεγάλη εξειδίκευση στο αντικείμενο και έχοντας είδη διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία σημαντικό αριθμό προτάσεων.

Αναλυτικότερα, το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Την ενημέρωση σχετικά με προγράμματα που υπάρχουν και παράλληλα τον έλεγχο εκλεξιμότητας των ενδιαφερομένων.
 • Την προαξιολόγηση της πρότασης του κάθε πελάτη όσον αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης του.
 • Το γενικό σχεδιασμό της επένδυσης με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης καθώς και συμβουλές αύξησης της μοριοδότησης.
 • Την διαχείριση και τον έλεγχο όλων των οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υποβολή του προγράμματος.
 • Την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου στο φορέα διαχείρισης.
 • Την παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου καθ’ όλη την εξέλιξη του και την υποβολή ενδιάμεσων πιστοποιήσεων.
 • Και τέλος, την φυσική μας παρουσία στον τελικό έλεγχο.

2. Λογιστικές Υπηρεσίες

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες εξασφαλίζοντας έγκυρη και ποιοτική πληροφόρηση.

Ενδεικτικά παρέχουμε:

 • Ενημέρωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)
 • Report - Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.
 • Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης (φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κλπ.)

ΝΕΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών» - Επανεκκίνηση Εστίασης

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 100.000€ ως συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών του έτους 2019. Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 330.000.000€ και δύναται να αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

 • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
 • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
 • 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης,
 • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020,
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ,
 • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019,
 • Ο λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει.

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Οι δαπάνες για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά.
Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

Ο έλεγχος και η πληρωμή αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με προτεραιότητα και χωρίς αξιολογική κατάταξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής επικοινωνήστε:
26950 23400

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ

ΠΕΛΑΤΕΣ

Kymothoe

Erietta Luxury Apartments

Yakinthos Hotel Tsilivi

Filoxenia Beach Hotel Tsilivi

Arion Hotel Vasilikos

Lazaros Hotel Apartments

Alas Hotel Argasi

Elia Restaurant

Motorclub Zakynthos

Anadyon Rentals Zakynthos

Strada Marina

Distortion Music Store

Bliss Art Cafe

Papadatos Κατασκευαστική

CAPU

Sofar.gr

rapidbounce

Τράπεζα Πειραιώς

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τσακασιάνου Ιωάννη 4 | 29100 Ζάκυνθος
+30 26950 23400
[email protected]
Λάβετε οδηγίες Λάβετε οδηγίες

 • Υπήρχαν κάποια προβλήματα με την αποστολή της φόρμας:

Ευχαριστούμε για το μήνυμα! Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο!